udvikling og afvikling

En veltilrettelagt dialog mellem erfarne og engagerede mennesker er den korteste vej til ny indsigt og holdbare resultater.

Den erfaring har jeg opbygget og brugt gennem mere end 20 års arbejde med kommunikation og international udvikling - fra store analyseprojekter til planlægning og afvikling af møder og konferencer, på dansk, engelsk, tysk eller fransk.

Temaet kan være næsten alt – også kompliceret. Vores samarbejde må gerne være sjovt og lærerigt, bare det også munder ud i klare idéer, I kan omsætte til handling og resultater. Læs mere her om mit arbejde med:

International udvikling >>
Afvikling af konferencer >>