Overblik, kreativitet og analytisk sans er efterspurgte kompetencer, når udviklingsopgaver
skal løses. Jeg indgår ofte som sparringspartner eller projektleder på opgaver knyttet til:

STRATEGI – herunder:

> at udvikle køreplan for en samlet strategiproces
> at afklare mål og midler og opstille indikatorer
> at formulere strategidokumenter
> at styre dialogen om vurdering af hidtidige og mulige effekter af indsatsen

ANALYSE – eksempelvis:

> at indsamle og dokumentere viden om bestemte indsatser
> at vurdere om planlagte aktiviteter leverer de ønskede resultater
> at måle effekter af fx international udviklingsbistand.

DIALOG – blandt andet:

> at tilrettelægge konsultationer, møder og konferencer som en meningsfuld del af et samlet projekt
> at involvere berørte parter aktivt i at udvikle ideer, formulere forpligtende mål og indikatorer samt prioritere indsatser.